Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Powstała Baza Absolwentów UŚ

Informujemy, że powstała Baza Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego. Rejestracja w Bazie daje możliwość otrzymywania informacji na temat bieżących wydarzeń w życiu uczelni, oferty edukacyjnej skierowanej do absolwentów oraz zaproszeń do uczestnictwa w projektach badawczych, takich jak badanie losów zawodowych absolwentów, jakości kształcenia i wielu innych.

W związku z tym, na podstawie Zarządzenia Rektora nr 22/2012 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie Bazy Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego, każdy student ostatniego roku studiów (pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich) przed złożeniem dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do egzaminu dyplomowego, powinien wypełnić „Deklarację przystąpienia Studenta do Bazy Absolwentów”, dostępną po zalogowaniu w systemie USOS Web (zakładka Moduły dodatkowe). Po wypełnieniu i zapisaniu Deklaracji, należy pobrać ją z serwisu i wydrukować. Podpisane oświadczenie należy złożyć wraz z dokumentami niezbędnymi do przystąpienia do egzaminu dyplomowego w dziekanacie swojego kierunku studiów. Istotne jest, aby wypełniając deklarację wpisać swój aktualny adres e-mail, który umożliwi utrzymanie kontaktu po ukończeniu studiów. Przewidziano także możliwość aktualizacji swoich danych. Po uzyskaniu statusu absolwenta, na adres e-mail wpisany do Deklaracji zostanie przesłany link aktywacyjny wraz z instrukcją, umożliwiający dostęp do indywidualnego konta w serwisie skierowanym do absolwentów UŚ oraz dokonywanie zmiany danych.

Absolwenci są najlepszą wizytówką uczelni, dlatego zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności akademickiej Uniwersytetu Śląskiego, do jej tworzenia i doskonalenia także po ukończeniu studiów.

Szczegółowe informacje na temat Bazy Absolwentów UŚ

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.